Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Minh ban đầu được thành lập với các chức năng ngành nghề chính như:
     + Thi công xây lắp điện, trạm biến áp...
     + Thi công công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và cấp thoát nước…

Với đội ngũ gần 500 cán bộ, công nhân viên được đào tạo cơ bản về chuyên ngành và có kinh nghiệm thực tiễn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Minh không ngừng phát triển nguồn nhân lực, phát huy sức mạnh đoàn kết...

Xem tiếp
Dự án tiêu biểu - Dịch vụ
Thành viên


Đối tác